Aanpassing premies

Vanaf 1 januari 2020

De premie voor zero-emissie-voertuig wordt afgeschaft vanaf 01/2020.

Wie nog een bestelling in 2019 plaatst kan nog van de 25% premie op de waarde van de scooter genieten.

Tot eind 2019 zijn volgende premies nog te verkrijgen:

Tot € 750 premie bij aankoop van een elektrische bromfiets.
Tot € 1.500 premie bij aankoop van een elektrische motorfiets.

Wie de aankoop van een elektrische 2 wieler overweegt kan deze nu kopen of bestellen op deze website. U kan nog genieten van een premie tot € 1.500 voor een e-motorfiets, voor een e-scooter is dat tot € 750

De premie is beperkt tot maximum 25 procent van de aankoopprijs.

De Vlaamse Regering besliste op vrijdag 25 oktober 2019 principieel om de premie voor zero-emissievoertuigen stop te zetten vanaf 1 januari 2020 voor natuurlijke personen, vzw’s, autodeelbedrijven en houders van vergunningen van taxidiensten.

Uitzondering voor voertuigen die nog in 2019 besteld worden.

Wie nog in 2019 een elektrische wagen, elektrische bromfiets klasse B of een elektrische motorfiets bestelt (of besteld heeft), waarvan de levering/inschrijving pas in 2020 zal plaatsvinden, komt wel nog aanmerking, indien de premie wordt aangevraagd uiterlijk op 31 oktober 2020 na inschrijving van het voertuig. De premie moet ook altijd aangevraagd worden binnen de 3 maand na de eerste inschrijving van het voertuig.

Indien u tot 31 oktober 2020 de premie voor een zero-emissie-voertuig aanvraagt, zal u altijd een ondertekende bestelbon gedateerd uiterlijk op 31 december 2019 moeten kunnen voorleggen.

U kan als particulier een premie krijgen voor een nieuw zero-emissie-voertuig (elektrische wagen, wagen op waterstof, elektrische motorfiets, elektrische bromfiets klasse B). Ook vzw's, aanbieders van voertuigdelen en houders van vergunningen voor taxidiensten kunnen een premie aanvragen.

De premie voor een zero emissie wagen bedraagt in 2019 maximaal 4000 euro. De premie voor een elektrische motorfiets bedraagt 1500 euro. Voor een elektrische bromfiets klasse B 750 euro (telkens maximaal 25% van de catalogusprijs en kan ook nooit meer bedragen van 25% van de aankoopprijs).

tot € 750 premie

Bij aankoop van een electrische bromfiets
(Tot maximum 25% van de aankoopprijs)
Ontdek onze gamma electrische bromfietsen

tot € 1.500 premie

Bij aankoop van een electrische motorfiets
(Tot maximum 25% van de aankoopprijs)
Ontdek onze gamma electrische motorfietsen

Op elektrische scooters en motorfietsen dient er geen Belasting op Inverkeerstelling (BIV) en jaarlijkse verkeersbelasting betaald te worden.

Voor elektrische motorfietsen L3e blijft het belastingvoordeel van 15% bestaan